عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 | 0:22

کد خبر : 12488

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/09/24

تعداد بازدید : 1408 بار

اهم مصوبات هشتمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1400/09/22

1400/09/24

جلسه فوق العاده

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست آغاز گردید.

* عناوین معاونت های پنج گانه چارت پشنهادی برای سازمان به تصویب رسید. در ضمن اختیار تعیین ساختاری چارت مذکور به هیات رییسه تفویض گردید.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی