عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 18 مرداد 1401 | 9:27

کد خبر : 14697

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/04/04

تعداد بازدید : 702 بار

اهم مصوبات سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1401/03/28

1401/04/04

با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت بانکی اجرای موارد فوق از تاریخ 1401/05/01 مراحل فیشی شدن طراحی اجرایی می شود

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز و وارد دستور گردید:

الف- مقرر گردید به استناد بند 4-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان استفاده از خدمات رشته شهرسازی در ساختمان های گروه د الزامی گردد و از تاریخ  1401/06/01 خدمات مذکور در سازمان با دریافت 5 درصد حق سازمان اجرایی گردد.

ب- موارد ذیل جهت فیشی شدن طراحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید :

1- ثبت اولیه طراحان به صورت موقت و کنترل صلاحیت آنها (خدمات مهندسی)
2- ایجاد فیش کارتابلی طراحان حداقل به میزان 70% مبلغ تعرفه
3- ایجاد فیش کارمزد خدمات الکترونیک (بعد از تایید مصوبه مجمع عمومی)
4- پرداخت مبالغ طراحان توسط مالک از طریق واریز آنلاین
5- ثبت نهایی طراحان 4 رشته
6- پس از تایید نقشه ها سازمان مبلغ طراحی برای مهندسان قابل برداشت خواهد شد.

با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت بانکی اجرای موارد فوق از تاریخ 1401/05/01  اجرایی می گردد.

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی