عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 3 فروردین 1398 | 3:39

کد خبر : 2215

  • تاریخ انتشار :

  • 1395/06/23

تعداد بازدید : 7401 بار

اعلام نتایج آزمون دوره های ارتقاء پایه تابستان سال 95 – جهاد دانشگاهی استان البرز

1395/06/23

ندارد

جهت مشاهده نمرات پایان دوره بکارگیری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنمای طراحی   (کد 111) – مهندس دهبان– مورخ 19/06/95- نظارت 3به2 - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای   (کد 322) – مهندس ملک  – مورخ 19/06/95- محاسبات 3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1  (کد 6-811) - مهندس ابراهیمی – مورخ 10/06/95- اجرا ورود به حرفه -گروه هشتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی  (کد 1-811) - مهندس عطا نیک الهام – مورخ 12/06/95- اجرا ورود به حرفه -گروه  هشتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811) - مهندس بهبود مرتضوی – مورخ 14/06/95- اجرا ورود به حرفه -گروه هفتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811)  -  مهندس منصور صدری – مورخ 10/06/95- اجرا ورود به حرفه -گروه هفتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره قالب بندی و قالب برداری   (کد 313) – مهندس مهدی آخوندی  – مورخ 15/06/95- نظارت 3به2 - گروه سوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره بهسازی خاک   (کد 321) – مهندس محمد حسین صائمیان  – مورخ 15/06/95- محاسبات 3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانهای 2   (کد 516) – مهندس عمرانی بید  – مورخ 15/06/95- نظارت 2به1 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی    (کد 112) – مهندس کاشیها  – مورخ 15/06/95- نظارت  3به2 - گروه دوم  کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره بکارگیری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنمای طراحی   (کد 111) – مهندس شهریان– مورخ 15/06/95- نظارت 3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره روشهای اجراوکنترل اتصالات در سازه های فولادی   (کد 319) – مهندس مرتضوی  – مورخ 15/06/95- نظارت 2به1 - گروه اول کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1   (کد 6-811) - مهندس امین نیک الهام – مورخ 09/06/95- ورود به حرفه  -گروه هفتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و پی های سطحی (کد 2-811) - مهندس کاشیها  – مورخ 07/06/95- ورود به حرفه  -گروه هشتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811) - مهندس صدری – مورخ 09/06/95- ورود به حرفه  -گروه هشتم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه (کد 517) - مهندس عمرانی بید  – مورخ 08/06/95- طراحی و نظارت 3به2  -گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه نگهبان  (کد 311) - مهندس عبدالغنی توحیدی   – مورخ 08/06/95-  نظارت 3به2  -گروه سوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره مصالح فناوریهای نوین در صنعت ساختمان   (کد 113) - مهندس شهریان– مورخ 08/06/95- طراحی و نظارت 3به2  -گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی    (کد 112) – مهندس دهبان – مورخ 08/06/95- طراحی و نظارت 3به2  -گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی و مقاوم سازی    (کد 320) – مهندس مردانی – مورخ 08/06/95- محاسبات 3به2  -گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها  (کد 317) - مهندس میناوند چال – مورخ 08/06/95- نظارت 2به1  -گروه اول کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی و استاندارد ها  (کد 4-811) - مهندس جم نژاد – مورخ 07/06/95- ورود به حرفه  -گروه هفتم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها   (کد 413) - مهندس علیزاده – مورخ 08/06/95- نظارت 3به2  -گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و سازه های بتن مسلح 1   (کد 3-811) - مهندس میناوند چال – مورخ 03/06/95- ورود به حرفه  -گروه هشتم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره اصول و کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت و...   (کد 415) – مهندس علیزاده – مورخ 01/06/95- نظارت 3به2 -گروه دوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره روشهای تولید صنعتی ساختمان   (کد 318) – مهندس اسکندری – مورخ 01/06/95- نظارت 2به1 -گروه اول کلیک نمایید              


جهت مشاهده نمرات پایان دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان   (کد 113) – مهندس شهریان –  مورخ 01/06/95 - نظارت 3به2 -گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار ، مسائل اولیه کارگاهی و ...   (کد 1-811) - مهندس عطا نیک الهام – مورخ 31/05/95- ورود به حرفه  -گروه هفتم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره سازه مصالح بنایی ، دیوارچینی،مصالح ساختمانی و...  (کد 4-811) - مهندس جم نژاد – مورخ 31/05/95- ورود به حرفه  -گروه هشتم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای فولادی   (کد 811) – دکتر محمودی صاحبی – مورخ 01/06/95- اجرا 2به1 -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای بتنی  (کد812) – مهندس فرشچی – مورخ 01/06/95- اجرا 3به2 -گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811) - مهندس مرتضوی – مورخ 29/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های بنایی، دیوارچینی و..  (کد 4-811) – مهندس جم نژاد – مورخ 29/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات گرمایی، سرمایی؛ تهویه مطبوع   (کد 411) - مهندس پیمان ابراهیمی – مورخ 25/05/95- نظارت 3به2 -گروه دوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان   (کد 813) – دکتر غفارپور جهرمی – مورخ 25/05/95- اجرا 2به1 و 3به2 -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای فولادی   (کد 811) – دکتر محمودی صاحبی – مورخ 25/05/95- اجرا 3به2 -گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار ، مسائل اولیه کارگاهی   (کد 1-811) - مهندس عطا نیک الهام – مورخ 22/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی بناهای فرسوده و پی های سطحی  (کد 2-811) - مهندس کاشیها – مورخ 22/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811) - مهندس میناوند چال – مورخ 22/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های بنایی، دیوارچینی و..  (کد 4-811) – مهندس جم نژاد – مورخ 21/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811)  -  مهندس منصور صدری – مورخ 22/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی بناهای فرسوده و پی های سطحی  (کد 2-811) - مهندس کاشیها – مورخ 15/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی بناهای فرسوده و پی های سطحی  (کد 2-811) - مهندس عطا نیک الهام – مورخ 15/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811) - مهندس بهبود مرتضوی – مورخ 15/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های بنایی، دیوارچینی و..  (کد 4-811) – مهندس دهبان – مورخ 14/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811)  -  مهندس منصور صدری – مورخ 15/05/95- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای بتنی    (کد 812) – مهندس مهدی آخوندی – مورخ 18/05/95- اجرا 2به1 -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری   (کد 815) – مهندس مسعود انواری – مورخ 18/05/95- اجرا 3به2 - گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی نماسازی و نازک کاری   (کد 815)  -  مهندس انواری– مورخ95/05/04- اجرا (3به2) و (2به1) – رشته عمران و معماری - گروه سوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره قالب بندی و قالب برداری   (کد 313)  -  مهندس فرشچی– مورخ95/05/04-  نظارت (3به2) – رشته عمران -گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره آسانسور و پله برقی   (کد 511)  -  مهندس فصیحی– مورخ95/05/04-  نظارت (3به2) – رشته برق - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی 1   (کد 6-811)  -  مهندس پیمان ابراهیمی – مورخ 95/05/01- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار ، مسائل اولیه کارگاهی   (کد 1-811)  -  مهندس عطا نیک الهام  – مورخ 95/04/31- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار ، مسائل اولیه کارگاهی   (کد 1-811)  -  مهندس اسکندری   – مورخ 95/04/01- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811) - مهندس میناوند چال – مورخ 95/04/31- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی مصالح بنایی ، دیوارچینی و استانداردهای مربوطه (کد 4-811) - مهندس دهبان – مورخ 95/04/01- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811)  -  مهندس منصور صدری – مورخ 95/04/24- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1  (کد 5-811)  -  مهندس منصور صدری – مورخ 95/04/23- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1  (کد 6-811) - مهندس ابراهیمی – مورخ 95/04/25- اجرا ورود به حرفه -گروه سوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1  (کد 6-811) - مهندس امین نیک الهام – مورخ 95/04/23- اجرا ورود به حرفه -گروه چهارم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1  (کد 6-811) - مهندس امین نیک الهام – مورخ 95/04/23- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی  (کد 1-811) - مهندس عطا نیک الهام – مورخ 95/04/25- اجرا ورود به حرفه -گروه پنجم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی بناهای فرسوده و پی های سطحی  (کد 2-811) - مهندس کاشیها – مورخ 95/04/25- اجرا ورود به حرفه -گروه ششم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان   (کد 311) - مهندس صائمیان – مورخ 95/04/28- نظارت 3به2 -گروه دوم کلیک نمایید

برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی