عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 28 دی 1400 | 22:15

نامه رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در خصوص پیشگیری از تخلف عدم تبعیت از تعرفه وزارت راه و شهرسازی

1398/07/16

مرجع تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی، وزارت راه و شهرسازی می باشد

پیرو اعتراض برخی کارفرمایان در خصوص اعلام برخی تعرفه های مغایر با حق الزحمه های اعلام شده از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی،  مهندس علیرضا ورشوی، رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در نامه ای به ریاست سازمان تاکید کرده است:

«از آنجا که مرجع تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی می باشد، فلذا بخشنامه شماره 430/7578 مورخ 1398/01/27 ملاک عمل می باشد و تعیین حق الزحمه توسط سایر مراجع و تبعیت از آن توسط همکاران، تخلف محسوب شده و موجب سردرگمی و بروز اختلاف بین صاحب کاران و مهندسان می گردد.»

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی