عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 28 دی 1400 | 22:33

اجتناب از صدور پایانکار برای ساختمان های بدون رعایت "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت"

1399/10/02

تاکید دوباره بر لازم الاجرا بودن ضابطه شماره 246 امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکارانبرچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی