عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 8 آذر 1401 | 2:25

اطلاعیه درخصوص تعیین تکلیف اعضای دارای عضویت همزمان در سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان

1401/06/29

به استناد ماده 8 اصلاحيه آئين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فنی(مصوب سال 1390 هيات محترم وزيران) عضويت همزمان در سازمان نظام مهندسي و نظام كارداني ساختمان مجاز نبوده و تخلف محسوب می گردد

 با عنايت به تاکید ریاست محترم شورای مرکزی و نامه دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده 8 اصلاحيه آئين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فنی(مصوب سال 1390 هيئت محترم وزيران)، عضويت همزمان در سازمان نظام مهندسی و نظام كاردانی ساختمان مجاز نبوده و تخلف محسوب می گردد.

لذا اعضاي محترم می بايست، در صورت عضويت در دو سازمان فوق الذكر،  نسبت به تعيين تكليف وضعيت عضويت خود، اقدام نمايند.

جهت مشاهده نامه دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازی لطفا کیلک نمایید

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی