عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 15 اسفند 1402 | 18:44

مصوبه هیات مدیره در خصوص تعویض ناظر به درخواست مالک قبل از پایان مدت قرارداد یا اتمام پروانه

1401/08/07

بازه تشکیل پرونده تا رسیدگی و معرفی ناظر جدید توسط مالک و قطع همکاری با توافق ناظر قدیم حداکثر 45 روز

هیات مدیره سازمان در پنجاه و یکمین جلسه خود در مورخ 1401/08/02 مصوب کرد:


" در خصوص پرونده های حل اختلاف بابت تعویض ناظر به درخواست مالک قبل از پایان مدت قرارداد و یا تاریخ اتمام پروانه مقرر گردید: بازه تشکیل پرونده تا رسیدگی و معرفی ناظر جدید توسط مالک و قطع همکاری با توافق ناظر قدیم حداکثر 45 روز باشد در غیر این صورت بعد از پایان 45 روز مجدداً پرونده جدید تشکیل گردیده و پرونده قبلی کان لم یکن تلقی میگردد."





نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی