عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
یکشنبه 16 بهمن 1401 | 23:39

مصوبه هیات مدیره در خصوص شرایط خروج اشخاص حقیقی شاغل در شرکت های حقوقی طراحی و نظارت مستعفی

1401/08/08

عدم اعمال ضریب تعدیل 30% ظرفیت آزاد شخص حقیقی شاغل در اشخاص حقوقی در زمان خروج

هیات مدیره سازمان در پنجاه و یکمین جلسه در مورخ 1401/08/02 مصوب کرد:

" در خصوص اشخاص حقیقی شاغل در اشخاص حقوقی طراحی و نظارت مستعفی، مقرر گردید با عنایت به ضوابط ابلاغی ظرفیت آزاد اشخاص حقوقی جهت بررسی امکان خروج شخص حقیقی، ظرفیت آزاد این اشخاص بدون اعمال ضریب تعدیل 30% مد نظر قرار گیرد."

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی