عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
یکشنبه 16 بهمن 1401 | 21:46

کد خبر : 18821

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/08/10

تعداد بازدید : 888 بار

اهم مصوبات پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1401/08/02

1401/08/10

در خصوص اشخاص حقیقی شاغل در اشخاص حقوقی طراحی و نظارت مستعفی، مقرر گردید با عنایت به ضوابط ابلاغی ظرفیت آزاد اشخاص حقوقی جهت بررسی امکان خروج شخص حقیقی ظرفیت آزاد این اشخاص بدون اعمال ضریب تعدیل 30% مد نظر قرار گیرد

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سخنان ریاست محترم سازمان آغاز گردید.

1-    مبلغ سالیانه 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال به صورت علی الحساب پاداش بازرسان در سال 1401 به عنوان پیشنهاد هیات مدیره به مجمع تعیین گردید.

2-    مقرر گردید مدت زمان قرارداد مجریان در کارهای کمتر از 400 مترمربع توسط آقایان مجربی، کیانی، رضوانی فر، علی اسماعیلی و بهرنگ محمدی بررسی و تعیین گردد.

3-    مقرر گردید مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی جهت تعیین تکلیف موضوع تعارض منافع پرسنل سازمان به همراه شرح وظایف پرسنل صورت پذیرد.

4-    در خصوص اشخاص حقیقی شاغل در اشخاص حقوقی طراحی و نظارت مستعفی، مقرر گردید با عنایت به ضوابط ابلاغی ظرفیت آزاد اشخاص حقوقی جهت بررسی امکان خروج شخص حقیقی ظرفیت آزاد این اشخاص بدون اعمال ضریب تعدیل 30% مد نظر قرار گیرد.

5-    در خصوص پرونده های حل اختلاف بابت تعویض ناظر به درخواست مالک قبل از پایان مدت قرارداد و یا تاریخ اتمام پروانه مقرر گردید بازه تشکیل پرونده تا رسیدگی و معرفی ناظر جدید توسط مالک و قطع همکاری با توافق ناظر قدیم حداکثر 45 روز باشد در غیر اینصورت بعد از پایان 45 روز مجدداً پرونده جدید تشکیل گردیده و پرونده قبلی کان لم یکن تلقی می-گردد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی