عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
یکشنبه 16 بهمن 1401 | 21:44

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شد

1401/10/11

مقرر شد ادامه جلسه مجمع روز سه شنبه 20 دی ماه 1401 در محل سالن همایش های موسسه نهال و بذر برگزار شود

روز چهارشنبه 7 دی ماه 1401 از ساعت 15، مطابق دعوت انجام شده از اعضای سازمان، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان در محل سالن همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.با اعلام رسمیت مجمع، و خوشامد گویی به اعضا توسط ریاست سازمان، مجمع به طور رسمی شروع شد، سپس با تعیین مهندس فروزنده بزرگترین و  مهندس مصطفی باغانی کوچکترین عضو سنی حاضر در مجمع، رییس و منشی هیات رییسه موقت مجمع مشخص شد و سپس با اعلام داوطلبی تعدادی از اعضای سازمان برای تصدی مسولیت ناظران موقت، با رای حاضران در مجمع آقایان مهندس محمد پوررجب و مهندس آزاد حق نژاد به عنوان ناظران موقت تعیین و موضوع انتخاب ریاست اصلی مجمع و سپس منشی و ناظران در دستور قرار گرفت که بر این اساس مهندس محمدرضا ریاحی خواه با اکثریت آرا به عنوان رییس، آقای مهندس هومن قائمی به عنوان منشی و آقایان مهندس مهدی خداوردیلو و مهندس آریا صدیقیانی به عنوان ناظران مجمع انتخاب شدند.پس از انتخاب هیات رییسه اصلی، مجمع وارد دستور کار خود شد. پس از ارایه گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سالهای 1399 ،1400 و 1401، یکی از بازرسان سازمان به قرائت گزارش بازرسان در خصوص عملکرد سالهای 1399 و 1400 پرداخت.


سپس بررسی تراز مالی سالهای 1399 و 1400 در دستور قرار گرفت که پس از صحبت های مخالفان و موافقان، تراز این سالها به رای گذاشته شد که مجمع تراز ارایه شده برای این دو سال را تصویب نکرد و بر اساس اعلام رییس مجمع و به استناد تبصره ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 8 شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، پس از مهلت یک ماهه به هیات مدیره برای اصلاح تراز ارایه شده، می بایست مجمع دیگری با رعایت همه تشریفات قانونی برگزار و تراز سالهای 1399 و 1400 را برای بررسی و تصویب به مجمع ارایه نمایند.
همچنین در ادامه سایر بندهای دستورجلسه مجمع به بحث و تبادل نظر مخالفان و موافقان در خصوص بودجه پیشنهادی 1401 و 1402 و موضوع منابع درآمدی سازمان پرداخته شد و نمایندگان هیات مدیره توضیحاتی را ارایه نمودند که پس از تصویب پیشنهاد هیات مدیره در خصوص حق عضویت و ورودیه اعضای سازمان توسط مجمع به علت طولانی شدن مذاکرات و اتمام وقت رزرو سالن، بر اساس ماده 19 شیوه نامه شیوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، به تشخیص ریاست مجمع، برای مجمع تنفس اعلام شد و مقرر شد ادامه جلسه مجمع روز سه شنبه 20 دی ماه 1401 برگزار شود.


برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی