عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 15 اسفند 1402 | 17:28

کد خبر : 18904

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/10/12

تعداد بازدید : 2221 بار

انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شد

1401/10/12

به استناد ، تبصره 4 ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران ، کارگران مشمول قانون کار هر کارگاه مي توانند نسبت به انتخاب نماينده کارگران از بين خود اقدام نمايند

روز یکشنبه 11 دی ماه 1401، انتخابات نماینده کارگری پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور نماینده اداره کار در محل ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.
در این انتخابات که پیش از این با اعلام فراخوان ثبت نام از داوطلبان و ثبت نام چهار تن از پرسنل سازمان آقایان محمد آقاعلیخانی، محمد حسین بخشی، آزاد حق نژاد و احمد شعبانی مقدمات آن به انجام رسید و از ساعت 9 الی 11 روز یکشنبه 11 دی ماه در محل واحد اداری سازمان برگزار شد، با رای پرسنل شرکت کننده در انتخابات و پس از رای شماری در حضور داوطلبان نمایندگی، نماینده اداره کار، دکتر سیروسی معاون مالی، سرمایه انسانی و پشتیبانی سازمان و حجت الاسلام لنگوری مسوول واحد فرهنگی سازمان، آقای محمد حسین بخشی با 106 رای به عنوان نماینده اصلی پرسنل سازمان و آقای آزاد حق نژاد با 84 رای به عنوان نماینده علی البدل پرسنل انتخاب شدند.


قابل ذکر است بر اساس ماده 19 آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها، وظایف و مسوولیت هاي نمایندگان کارگران در چارچوب قانون و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:

الف) آشنا ساختن کارگران به حدود وظایف و مسوولیتها و حقوق قانونی خویش.

ب) همکاري با کمیته هاي فنی مجمع استانی به منظور تدوین برنامه هاي آموزشی درزمینه هاي مربوط.

ج) تلاش جهت حل و فصل مشکلات کارگران کارگاه و برقراري تعامل دو جانبه فی مابین کارفرما و کارگران

د) پیگیري ، همکاري و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط

هـ) پیگیري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذي ربط و استیفاي حقوق قانونی کارگران .

و) عضویت در مجمع نمایندگان کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده کارگران در ترکیب آن پیش بینی شده است .

ز) شرکت در جلسات کمیته انظباطی کارگاه ، کمیته طبقه بندي مشاغل ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نظایر آن.


همچنین به موجب ماده 15 این آیین نامه مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می باشد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی