عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
دوشنبه 20 آذر 1402 | 2:35

اطلاعیه مهم/الزام مستند سازی، تهیه و ارسال صورتجلسات در حین اجرا در کارتابل سازندگان ذیصلاح از ابتدای بهمن 1401

1401/10/28

بارگذاری تصاویر صورتجلسات قبل از ارسال گزارشات ناظران الزامی بوده و کنترل مستندات در تمامی مراحل توسط سازمان نظام مهندسی صورت می پذیرد


قابل توجه ناظران  ، آزمایشگاههای خاک و بتن و سازندگان ساختمان ( مجریان ذیصلاح)

با توجه به راه اندازی سیستم ارسال الکترونیکی صورتجلسات عملیات اجرایی در کارتابل سازندگان ذیصلاح ساختمان از ابتدای بهمن ماه(1401/11/01)، مستند سازی ، تهیه و ارسال صورتجلسات در حین اجرا الزامی بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان بصورت مستمر فرآیند انجام کار را پایش خواهد نمود . 

فرآیند انجام کار به شرح ذیل می باشد :

1- سازندگان ساختمان موظفند حداقل 72 ساعت قبل از شروع هر یک از مراحل اصلی ساختمان و یا آن قسمت هایی که در آینده پوشانده می شود، مطابق صورتجلسات، نسبت به هماهنگی با عوامل مربوطه از جمله ناظرین مالک ، آزمایشگاه و ... اقدام نمایند . بدیهی است در صورت ذکر موارد ایراد در صورتجلسه مربوطه، تا زمان رفع ایرادات امکان اجرای مراحل بعد وجود ندارد و ارایه گواهی تضمین کیفیت و گواهی پایان عملیات منوط به تهیه و تایید صورتجلسات مربوطه می باشد . 

2- ناظرین مربوطه موظفند پس از درخواست مجری نسبت به هماهنگی و حضور در کارگاه به منظور بررسی و بازدید آن مرحله از کار اقدام نموده و نسبت به کنترل مشخصات فنی و آخرین نقشه های دریافتی و تکمیل صورتجلسات کارگاهی با حضور نماینده مجری مشارکت نمایند به نحوی که روند اجرای عملیات دچار وقفه نگردد . 

3- بارگذاری تصاویر صورتجلسات قبل از ارسال گزارشات ناظران الزامی بوده و کنترل مستندات در تمامی مراحل توسط سازمان نظام مهندسی صورت می پذیرد . 

4- نماینده آزمایشگاه بتن با توجه به درخواست ارسال شده موظف به حضور در کارگاه ، اخذ نمونه و ارسال جواب در موعد مقرر به مجری و ناظر پروژه می باشد . 

امکان ارتباط الکترونیکی و هماهنگی بین عوامل فنی پروژه از طریق ارسال پیام و پیامک در کارتابل وجود دارد . 

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی