عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
پنجشنبه 28 تیر 1403 | 19:8

آگهی مناقصه عمومی امور نگهبانی، حراست فیزیکی و خدمات ساختمان های مرکزی، آموزش و دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

1402/03/08

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 20 خرداد 1402

آگهی مناقصه عمومیسازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در نظر دارد، امور نگهبانی، حراست فیزیکی و خدمات ساختمان های مرکزی، آموزش و دفاتر نمایندگی خود در سراسر استان را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

 لذا از پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد تا تاریخ 1402/03/20 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیت2، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، معاونت اداری و مالی، واحد امور قراردادها اقدام نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگاهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی