عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
دوشنبه 25 تیر 1403 | 8:42

کد خبر : 20286

  • تاریخ انتشار :

  • 1402/06/06

تعداد بازدید : 1888 بار

اهم مصوبات هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1402/05/29

1402/06/06

مقرر گردید پنج درصد سهم سازمان بابت تعویض نظارت، برای پلاک هایی که ناظر آنها فوت شده یا دچار حجر گردیده است، با ارایه مدارک و مستندات، اخذ نگردد

1. مقرر گردید در خصوص درخواست خود اظهاری ثبت تضمین کیفیت مجریان ذیصلاح؛ در فرآیند داخلی سازمان، مرحله اخذ گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی توسط مدیرعامل مجریان ذیصلاح از فرآیند پایان ساخت؛ درصورت داشتن بیمه نامه تضمین کیفیت، حذف گردد.


2.مقرر گردید پنج درصد سهم سازمان بابت تعویض نظارت، برای پلاک هایی که ناظر آنها فوت شده یا  دچار حجر گردیده است، با ارایه مدارک و مستندات، اخذ نگردد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی