عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
پنجشنبه 28 تیر 1403 | 17:16

کد خبر : 20314

  • تاریخ انتشار :

  • 1402/06/26

تعداد بازدید : 2750 بار

به روز رسانی فرآیندهای نسل سوم سامانه الکترونیکی سازمان (سانما)

1402/06/26

11 فرآیند به روز رسانی شدند

با ابتکار واحد طرح و برنامه راهنمای فرآیندهای مختلف در نسل سوم سانما به شرح ذیل به روز رسانی شد. اعضا و کارفرمایان محترم می توانند با مراجعه به بخش فرآیند ها در صفحه اصلی سایت سازمان به آخرین نسخه راهنمای فرآیند ها دسترسی داشته باشند.


·        راهنمای ایجاد کارتابل کارفرما

·        راهنمای فرآیند پرداخت مالی کارفرما و دریافت سریال ثبت

·        راهنمای فرآیند ثبت سابقه در ظرفیت اعضای حقیقی

·        راهنمای فرآیند ثبت در ظرفیت، دریافت، گواهی امضا و ارسال برگ تعهد نظارت

·        راهنمای فرآیند دریافت و ارسال برگه تعهد مالک

·        راهنمای فرآیند پایان مدت قرارداد (قبل از سال ۱۳۹۵)

·        راهنمای فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر از طریق قرارداد همسان

·        راهنمای فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر (پایان مدت قرارداد)

·        راهنمای فرآیند خروج پروژه از ظرفیت ناظر ( قبل از صدور پروانه)

·        راهنمای فرآیند خروج پروژه از ظرفیت طراح

·        راهنمای فرآیند ثبت درظرفیت، دریافت، تایید و ارسال برگ تعهد طراحینشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی