عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 18 آذر 1402 | 15:13

واحد رسیدگی به پیشنهادات وانتقادات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز تشکیل شد

1402/07/26

به پیشنهاداتی که اجرایی شده و طبق نظر اعضای کمیته موفقیت آمیز تشخیص داده شوند، به موجب آیین نامه پاداش متناسب اهدا خواهد شد

به اطلاع کلیه کارکنان، اعضا و سایر اربابان رجوع محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز می رساند واحد رسیدگی به پیشنهادات وانتقادات بر اساس مصوبه هیات محترم مدیره سازمان تشکیل و بر اساس آیین نامه مصوب و به منظور دسترسی و مورد استفاده قراردادن تجربه ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا ، بهره برداری، نگهداری وسایر فعالیتهای مهندسی؛ پیشنهادهای واصله را دریافت و ضمن طرح در کمیته نظام پیشنهادات ( موضوع ماده 80 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) مورد رسیدگی قرار خواهد داد.


به پیشنهاداتی که اجرایی شده و طبق نظر اعضای کمیته موفقیت آمیز تشخیص داده شوند به موجب آیین نامه پاداش متناسب اهدا خواهد شد.

همچنین به انتقادات از نحوه ارایه خدمات، فرایندهای اجرایی وسایر مسایل مطابق آیین نامه رسیدگی خواهد گردید.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی