عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 15 اسفند 1402 | 16:35

اطلاعیه/ الزام ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت، هنگام ثبت خدمات مجری برای دستور نقشه‌های ورودی سازمان از 15 آذر 1402 به بعد

1402/09/15

مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۷-۱-۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی بیمه نامه عیوب پنهان ساختمان

به منظور پایش حسن انجام خدمات مهندسی، مطابق ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۷-۱-۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین شرایط عمومی بیمه نامه عیوب پنهان ساختمان؛ می‌بایست گواهی تایید آزمایشات، نقشه‌های  اجرا شده، اسناد فنی مشابه و کیفیت مواد و مصالح ساختمان؛ توسط بازرس فنی شرکت بیمه گذار مورد بازرسی قرار گرفته و در هر مرحله به سازمان ارایه گردد.
بنابراین لازم است بیمه نامه تضمین کیفیت در ابتدای کار از بیمه گذار با شرایط ذکر شده تهیه و هنگام ثبت مجری ارایه شود.

به همین جهت برای تطبیق شرایط مجریان ذی صلاح و مالکان با این مورد مقرر شد برای دستور نقشه‌هایی که از 15آذر1402در سازمان به ثبت می‌رسند، در هنگام ثبت مجری این امر الزامی شود و پس از آن از 15 دی ماه 1402 هنگام ثبت مجری برای همه دستور نقشه‌ها می‌بایست بیمه نامه تضمین کیفیت با شرایط فوق ارایه شود.

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی