عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 28 فروردین 1403 | 8:14

تاکید رییس سازمان نظام مهندسی کشور بر چگونگی استفاده از پروانه اشتغال اشخاص حقیقی امتیاز آور در اشخاص حقوقی

1402/11/30

استفاده همزمان از پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اشخاص حقیقی امتیازآور در اشخاص حقوقی جز در مورد صلاحیت آموزش و کارشناسی ماده ۲۷ مجاز نمی باشد

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی