عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 28 فروردین 1403 | 8:18

کد خبر : 20628

  • تاریخ انتشار :

  • 1402/12/01

تعداد بازدید : 1105 بار

اهم مصوبات صدو نهمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1402/11/29

1402/12/01

مصوب شد کلیه مهندسانی که از طریق بیمه مشاغل آزاد، بیمه پرداخت می کنند نیز مشمول ضریب اشتغال حرفه ای گردند

اهم مصوبات:

- مقرر گردید، نظارت کلیه کارهای صنعتی از تاریخ مصوبه وارد سیستم ارجاع گردد.


- مقرر شد ضمن ابطال کلیه مصوبات قبل درخصوص پروژه هایی که والدین و فرزند، همزمان مالک و ناظر یک پلاک باشند، همه پلاک های مشمول از تاریخ این مصوبه در سامانه ارجاع قرار گیرد.


- مصوب شد کلیه مهندسانی که از طریق بیمه مشاغل آزاد، بیمه پرداخت می کنند نیز مشمول ضریب اشتغال حرفه ای گردند.


- مقرر شد سرکار خانم مهندس قدیری و آقای مهندس علی اسماعیلی، جدول هزینه ساخت و ساز برآوردی در استان البرز جهت تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی وفق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را جهت پیشنهاد به شورای مرکزی تهیه نمایند.


-  مقرر شد خانم مهندس ندا روشناسان به عنوان عضو کمیته بانوان منصوب شود.


- در مورد خدمات مهندسی تعلیق شده (فریز خدمات) مقرر گردید، اطلاع رسانی از طریق سایت و پیامک به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعیین تکلیف قانونی انجام شود و پس از انقضای مهلت مذکور خدمات ذکر شده از حالت فریز خارج شده و در ظرفیت مهندسان حقیقی و اشخاص حقوقی ثبت گردد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی