عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
دوشنبه 20 آذر 1402 | 3:28

کد خبر : 2529

  • تاریخ انتشار :

  • 1393/04/23

تعداد بازدید : 219054 بار

پروانه اشتغال به كار

1393/04/23

ندارد


عضو حقيقي:
مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي (براي اولين بار)
ابتدا با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس www.alborz-nezam.ir قسمت كارتابل الكترونيكي- منوي كارتابل مهندسان سازمان درخواست خود را اعلام نمائید
1-تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي(كاربرگ شماره 4- اشخاص حقيقي)
2-ارائه گواهي عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز و همچنين گواهي( کاربرگ شماره 5- سابقه كاراشخاص حقیقی) متقاضي موضوع ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از سازمان نظام مهندسي‌ساختمان‌استان البرز
كارشناسي: 3 سال، كارشناسي ارشد: 2سال، دكتري: 1 سال
3-ارائه  کارنامه قبولی در آزمون حرفه اي مهندسان از پايگاه اطلاع رساني دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشاني www.inbr.ir
4-اصل و تصوير مدارك تحصيلي معتبر(برابر با اصل توسط دفاتر اسناد رسمی با مهر برجسته) .
براي فارغ التحصيلان خارج از كشور ارائه اصل ارزشنامه تحصيلي الزامي است.
براي فارغ التحصيلان داخـل كـشور در صورتيكه اعتبار گواهينامه موقت به پايـان رسيده باشد، مي‌بايست اصـل گواهينـامه پايـان تحصيـلات يا دانشنامه تحصيلي ارائه گردد.
دارندگان مدارك تحصـيلي كارشناسي ارشد ناپيوستـه و بالاتر مي بايد مدارك مربوط به كـارشنــاسي و يا كارداني خود را نيز جــهت احتساب سابقه و تعيين كد رشته ارائه نمايند.
كسانيكه داراي تعهد خدمت ميباشند، در صورت اخذ نـامه از صندوق رفاه دانشجويان(واقع در‌خيابان شهيدبهشتي، خيابان پـاكستان كوچه دوم) مي توانند گواهينامه موقت را ارائه نمايند.
5-اصل و تصوير شناسنامه.
6-اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي متولدين ذكور كه سن آنها با احتساب روز و ماه كمتر از 50 سال تمام باشد).
تبصره:(با استثناي اعضاي رسمي يا پيماني هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با ارائه معرفينامه مستند از اين بند مستثني مي باشند).
7-دو قطعه عكس 4*6 رنگي با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با كت و براي خانمها با مقنعه)كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
8-  اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريزشده به حساب شماره 4001036302009001 خزانه داری کل نزد بـانك ملي ايران به مبلـغ60/000 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران 


 

9_ پاكت پستي جهت ارسال پروانه اشتغال به كار، قابل تهيه ازباجه پست مستقر در واحد عضويت و پروانه اشتغال به كار سازمان

 


توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

مدارك لازم جهت تمديد،تعويض،ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كارمهندسي:
1-مدارك عمومي
تكميل كاربرگ درخواست تمديد،تعويض،ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي ( كاربرگ شماره 7- اشخاص حقيقي )
دو قطعه عكس 4*6 رنگي با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه)كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
اصل پروانه اشتغال به كار مهندسي قبلي
نامه تسويه حساب امور مالی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز
 اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريزشده به حساب شماره 4001036302009001 خزانه داری کل نزد بـانك ملي ايران به مبلـغ60/000 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران 

پاكت پستي جهت ارسال پروانه اشتغال به كار، قابل تهيه ازباجه پست مستقر در واحد عضويت و پروانه اشتغال به كار سازمان2-مدارك اختصاصي جهت تمديد پروانه اشتغال به كار
نامه مفاصا حساب مالياتي‌از حوزه مربوط به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار(با اخذ معرفي‌نامه‌از ‌سازمان‌نظام‌مهندسي‌ساختمان‌استان البرز) 
3-مدارك اختصاصي جهت ارتقاي پايه
ارائه سابقه كارمورد نياز ،طبق ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
ارائه گواهينامه پايان دوره هاي آموزشي مصوب (طبق جدول ابلاغ شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي).
چنانچه متقاضي بصورت همزمان خواستار ارتقاي پايه و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي به مدت 3 سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالياتي الزاميست
4-مدارك اختصاصي جهت اضافه نمودن صلاحيت جديد در پروانه اشتغال به كار
جهت اضـافه نمودن صـلاحيت بازرسي لوله كشي گاز براي رشـته مـكانيك ،‌ ارائه گواهينامه آزمون دوره آموزشي ( مبحث 17 مقررات ملي ساختمان و گواهي انجام دوره كارآموزي) ضروري است.


دفاتر مهندسي طراحي:
مدارك لازم جهت صدور مجوز فعالیت دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
1-ارایه درخواست صدور مجوز فعاليت دفتر مهندسی طراحي ساختمان (كاربرگ شماره 3- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
2-ارائه مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي و مدارك مؤيد مربوط به تأسيس دفتر با مسئوليت مشترك كليه شركاء، مطابق (كاربرگ شماره 4 - دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)"درصورتيكه دفتر تك نفره باشد اين بند حذف مي شود"
3-تكميل كاربرگ معرفي‌ مسئول ‌دفتر‌ و تعهدنامه ‌شركاء، درخصوص انجام‌ وظايف، ضوابط و مقرراتي كه مربوط به فعاليت دفتر مهندسي است. (كاربرگ شماره 5 - دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
4-تكميل كاربرگ شرح وظايف مسئول دفتر (كاربرگ شماره 6- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
5-تكميل كاربرگ تعهدنامه ‌شركاي دفتر در خصوص وظايف آنها (كاربرگ شماره 7- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)
6-تكميل كاربرگ خود اظهاري مسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی (كاربرگ شماره 8- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان)

7-تکمیل کاربرگ تعهد نامه مسوول دفتر(کاربرگ شماره 9- تعهد نامه مسوول دفتر) و یک نسخه  نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب کلیه شرکای دفتر مهندسی رسیده است.


8-داشتن عضويت معتبر كليه شركاي دفتر مهندسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز و تسویه حساب با سازمان (ملاک تسویه حساب، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی در واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال بکار مهندسي می باشد).
9-اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر همه شركاء.
10-تصوير صفحه اول شناسنامه مسئول دفتر.
11-دو قطعه عكس 6x4 رنگي مسئول دفتر با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه)كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
12-اصل و تصوير رسيد بانكي ( عوارض صدور پروانه به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 2-1797734 بانک توسعه تعاون شعبه سه راه رجایی شهر کرج ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک توسعه تعاون و یا باجه مستقر در طبقه همکف سازمان)
13-مدارک رسمي مربوط به محل دفتر مهندسي كه در آن نشاني محل دفتر قيد گرديده باشد به همراه فرم تکمیل شده چک لیست بررسی صلاحیت دفاتر طراحی ساختمان (مطابق با شیوه نامه ماده 33)
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.
14- مدارك لازم جهت تمديد مجوز فعاليت يا تغييرات دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كاربرگ شماره 2
15- کاربرگ درخواست استعفا یا انفصال هریک از شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان
اشخاص حقوقي:
طراحي و نظارت:
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي
1-تكميل كاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي (كاربرگ شماره 2-اشخاص حقوقي)
2-تكميل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي- نظارت (كاربرگ شماره 3-اشخاص حقوقي)
3-گواهي عضويت معتبر شخص حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز
4-اصل و تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت يا تشكيلات سازماني مصوب شركت دولتي و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي كه اقدام به تأسيس واحد هاي سازماني فني خاص نموده است. با ارسال مستندات تصويب در مرجع صلاحيت دار مربوطه
5-اصل و تصوير آگهي تأسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور
6-اصل و تصوير آگهي آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور
7-اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان تهران، نبايد كمتر از 10 روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.
8-تكميل فرم خوداظهاري مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان در شركت "براي هريك بصورت جداگانه" و درج وضعيت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (كاربرگ شماره4-اشخاص حقوقي)
9-اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملّي مدير عامل
10-دو قطعه عكس 6x4 رنگي مدير عامل/ مسئول واحد فني با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه)كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
11-اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره 90063 خزانه داری کل نزد بـانك ملي ايران به مبلـغ 300/000 ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران) 
12-تكميل كاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شركت / مؤسسه (كاربرگ شماره 5- اشخاص حقوقي)
13-اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل شركت / مؤسسه به نام يكي از اعضاي هيأت مديره شركت / مؤسسه
14-گواهي تأييد صلاحيت در رشته/ رشته هاي مورد درخواست از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري "صرفاً جهت متقاضيان موضوع تبصره 4 ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان"
توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقوقی (پیمانکاری)

الگوریتم تشخیص صلاحیت سازندگان حقوقی

1_ کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت

2_ کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت

 3_ کاربرگ شماره3-ارزیابی توان مالی،امکانات وتجهیزات

 4- کاربرگ شماره4-ارزیابی سوابق حرفه ای 

5- کاربرگ شماره5- ارزیابی مطلوبیت کارهای انجام شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازنده حقیقی

و   تعهدات مهندس ناظر

6- کاربرگ شماره6-امتیاز بندی پایه پروانه اشتغال در سازندگان

7-تعهد نامه اشخاص حقوقی مبنی بر اطلاع از ضوابط شهرسازی در خصوص کاربری محل استقرار شرکت

8- تعهد نامه اشخاص حقوقی مبنی بر نداشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

9-تکمیل فرم خوداظهاری مدیرعامل و   اعضای هیأت مدیره  وکلیه   شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه"وتایید آن توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

10- اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت

توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3  فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان البرز، نبايد كمتر از 30 روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.

11_ گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

12- كاربرگ خود اظهاري مدير عامل/مسئول واحد فني در خصوص مشخصات محل،  تجهیزات و امکانات و چک لیست بررسی صلاحیت شرکت

 13_ دو قطعه عكس 4x6 رنگي مدير عامل/ با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد

14_ اصل و تصوير رسيد بانكي عوارض صدور پروانه به مبلغ 300000 ريال ، به حساب شماره 4001036302009001  خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی

 15_ اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام يكي از اعضاي هيأت مديره يا شركتv توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

اسناد ارائه شده مي بايست توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس ماده سازمان27 ارزشيابي گردد.

تمامي صفحات مدارك و اسناد ارائه شده مي بايست به تأييد مجتمع قضايي رسيده و صحت آن تاييد شود.

همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان البرز الزامي مي‌باشد.

ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 13:00 مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

الگوریتم تشخیص صلاحیت سازندگان حقوقی(پیمان مدیریت)

 1- كاربرگ شماره 1 درخواست احراز صلاحيت

2- كاربرگ شماره2 مشخصات متقاضي احراز صلاحيت

3- كاربرگ شماره3 ارزيابي سوابق حرفه اي  به استناد  ماده 6 آئين نامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده

4-تعهد نامه اشخاص حقوقی مبنی بر اطلاع از ضوابط شهرسازی در خصوص کاربری محل استقرار شرکت

5- تعهد نامه اشخاص حقوقی مبنی بر نداشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6- تکمیل فرم خوداظهاری مدیرعامل و   اعضای هیأت مدیره  وکلیه   شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه"و تایید آن توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

7- اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و كليه شاغلان موردنظر

توجه : با توجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان البرز نبايد بيشتر از 2ماه به پايان مدت اعتبار پروانه باشد .

8- گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

9- كاربرگ خود اظهاري مدير عامل/مسئول واحد فني در خصوص مشخصات محل،  تجهیزات و امکانات و چک لیست بررسی صلاحیت شرکت 

10-دو قطعه عكس 4*6 رنگي مديرعامل /با زمينه روشن ( پشت نويسي شده ،‌بدون عينك ، كلاه و كراوات و براي خانم ها با مقنعه ) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد .

11- اصل و تصوير رسيد بانكي عوارض صدور پروانه به مبلغ 300000 ريال ، به حساب شماره 4001036302009001  خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی

12- اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سازنده به نام يكي اعضاء هيئت مديره يا شركت .


 توجه : كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاما مي بايست در قطع A4 ارائه گردد .

همراه داشتن مهر جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان الزامي مي باشد .
   

 

مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقیقی

1_ کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت

2_ کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت

 3_ کاربرگ شماره3-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال

 4- کاربرگ شماره4-ارزیابی توان مالی،امکانات وتجهیزات

5- کاربرگ شماره5-ارزیابی سوابق حرفه ایتعهدات مهندس ناظر

6- کاربرگ شماره6-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده

7- اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر

8_ دو قطعه عكس 4x6 رنگي / با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد

9_ _ اصل و تصوير رسيد بانكي ( عوارض صدور پروانه به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 2-1797734 بانک توسعه تعاون شعبه سه راه رجایی شهر کرج ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک توسعه تعاون و یا باجه مستقر در طبقه همکف سازمان)

 10_ اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل به نام سازنده

v توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

اسناد ارائه شده مي بايست توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس ماده سازمان27 ارزشيابي گردد.

تمامي صفحات مدارك و اسناد ارائه شده مي بايست به تأييد مجتمع قضايي رسيده و صحت آن تاييد شود.

همراه داشتن مهر جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي استان البرز الزامي مي‌باشد.

ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي13:00 مي باشد.

 

مدارك مورد نياز جهت صدور سازنده حقوقی دارای رتبه بندی ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(پیمانکاران)

1_ کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت

2_ کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت

 3_ گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

4- دو قطعه عكس 4x6 رنگي مدير عامل/ با زمينه روشن.( پشت نويسي شده ،بدون عينك، كلاه و كراوات و با کت و براي خانمها با مقنعه) كه از تاريخ گرفتن عكس بيش از 6 ماه نگذشته باشد

5- اصل و تصوير رسيد بانكي ( واريز شده به حساب شماره90063 خزانه داری کل نزد بـانك ملي ايران به مبلـغ 300/000ريال قابـل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران)

6- گواهی تاًیید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری

7_ اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام يكي از اعضاي هيأت مديره يا شركت

8_معرفی نامه ازتشکل مربوطه درخصوص اعلام ظرفیت ریالی باقیمانده و تبدیل آن به مترمربع برمبنای خوداظهاری متقاضی

9- اصل و تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر مديرعامل و اعضاي هيأت مديره

10- تعهد نامه اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی

توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3  فصل اول پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقدام نمايند. وصول درخواست اين موارد به سازمان نظام مهندسي استان البرز، نبايد كمتر از 30روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.

 

v توجه: كليه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً مي‌بايست در قطع A4 ارائه گردد.

همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كليه مراحل اداري در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز الزامي مي‌باشد.

ساعت اخذ مدارك: روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الي 13:00 مي باشد.

برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی