عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
پنجشنبه 28 تیر 1403 | 18:57

کاربرگ ها و فرم های عضویت و پروانه اشتغال + شیوه نامه تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار

1398/02/28

همراه با آخرین تغییرات

 *جهت مشاهده  شیوه نامه تمدیدو ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار کلیک نمایید*

 


- فرم های عضویت حقیقی :

كاربرگ كروكي

كاربرگ تغيير نشاني

فرم  درخواست عضویت

فرم کمیسیون هم ارزی رشته ها

كاربرگ تعهد عدم عضويت در سازمان نظام كارداني ساختمان

 كاربرگ تغيير نشاني-3

فرم انتقالی

نظام نامه اخلاق حرفه ای
 

 فرم های شرکت های خدمات آزمایشگاهی :

جهت دانلود فرم های شرکت های خدمات آزمایشگاهی کلیک نمایید         

فرم های پروانه اشتغال به کار حقیقی:

 

جهت دانلود فرم های  صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی  کلیک نمایید

جهت دانلود فرم  ارتقا  پروانه اشتغال به کار حقیقی  کلیک نمایید

جهت دانلود فرم  صلاحیت جدید  پروانه اشتغال به کار حقیقی کلیک نمایید

جهت دانلود نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی  کلیک نمایید

كاربرگ در خواست پروانه المثنی

فرم های سازندگان مسکن و ساختمان:

جهت دانلود فرم های شرکتهای سازنده حقیقی لطفا  کلیک نمایید

جهت دانلود فرم پيمان مديريت شركتهاي سازنده لطفا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم پيمانكاري شركتهاي سازنده لطفا کلیک نمایید

 جهت دانلود فرم عضویت حقوقی کلیک نمایید

 جهت دانلود فرم خود اظهاری شرکت های سازنده حقوقی کلیک نمایید

جهت دانلود فرم  تعهد  عدم كاركرد طراحي و نظارت کلیک نمایید

جهت دانلود فرم ابلاغ بخشنامه راه و شهرسازی کلیک نمایید

فرم شرکت های حقوقی ( طراح ناظر ):

جهت دانلود فرم شرکت های حقوقی ( طراح ناظر ) لطفا کلیک نمایید

  

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی