عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 9 مرداد 1400 | 6:8

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز(نوبت دوم)

1398/09/20

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه سال 98 روز سه شنبه 19 آذر ماه 98 در محل ساختمان شماره 2 سازمان برگزار و به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شرکت کننده رسمیت نیافت

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی