عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
یکشنبه 30 خرداد 1400 | 23:46

اطلاعیه/ درخواست و ارسال کاربرگ شروع عملیات ساختمانی از طریق کارتابل سانما به صورت آزمایشی

1398/11/30

شروع از روز شنبه سوم اسفند در منطقه 4 شهرداری کرج

اطلاعیه

اطلاعیه

بر اساس هماهنگی های انجام شده از روز شنبه 1398/12/03 کاربرگ شروع عملیات ساختمانی از طریق سانما بصورت آزمایشی در منطقه 4 شهرداری کرج تهیه و پس از تکمیل، کارفرما و سازنده دارای صلاحیت می توانند جهت اخذ کاربرگ شروع عملیات ساختمانی به سازمان مراجعه نمایند.


فرآیند انجام کار به شرح زیر می باشد :


1.    کارفرما از طریق کارتابل خود درخواست شروع به کار ارسال می نماید.

2.    پس از ارسال درخواست، پیامک به سازنده دارای صلاحیت جهت مراجعه به کارتابل و تکمیل فرآیند ارسال می گردد. سازنده با مراجعه به کارتابل آمادگی خود جهت شروع عملیات را اعلام می نماید.

3.    پس از اعلام آمادگی سازنده دارای صلاحیت، پیامکی به تمام ناظران و مهندس نقشه بردار ارسال می گردد تا با مراجعه به کارتابل مجوز شروع عملیات ساختمانی را ظرف مدت 48 ساعت  اعلام نمایند.

4.    پس از اتمام فرآیند شروع عملیات پیامک به خدمات آزمایشگاه ارسال می گردد.

5.    درخواست توسط کارشناس بررسی و سپس کاربرگ شروع عملیات در سه نسخه چاپ و به کارفرما و سازنده دارای صلاحیت تحویل می گردد.

6.    کارفرما جهت ثبت کاربرگ شروع عملیات ساختمانی به شهرداری مراجعه خواهد نمود.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی