عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
چهارشنبه 7 مهر 1400 | 6:16

کد خبر : 9339

  • تاریخ انتشار :

  • 1399/12/10

تعداد بازدید : 365 بار

اهم مصوبات جلسه مورخ 99/12/03 هیات مدیره سازمان

1399/12/10

مقرر گردید نسبت به تنظیم شکایت در مراجع قضایی از کلیه مدیران و مسوولین شهرداری شهرستان فردیس که خارج از قوانین نظام مهندسی از ارجاع کارها به سازمان نظام مهندسی ساختمان جلوگیری نموده اند صورت پذیرد

    جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز گردید:
* در این جلسه مصوب گردید کمیته ایی با حضور آقایان مهندس/دکتر علیرضا مجربی کرمانی رشته عمران، مصطفی هژیر یوسفی رشته مکانیک، محمدرضا گلپور شیرازی رشته برق و ناصر رزق خواه در رشته معماری بمنظور بررسی تعرفه ساختار شکست بین رشته ایی مشخص گردیدند و پیشنهادات خود را در خصوص ساختار شکست به جلسه آتی هیات مدیره بمنظور تصویب ارایه نمایند.

*  مصوب گردید حق الزحمه ناظران مربوط به کارهای ارجاع سیستمی سال 98 وفق جدول ساختار شکست ثبت شده به شماره 38126/110 ، 38123/110 و 38120/110 در دبیرخانه سازمان محاسبه و پرداخت گردد.

* هیات مدیره مصوب کرد اختیار تهیه پیش نویس نظام نامه اداری و استخدامی و همچنین تهیه چارت سازمانی و شرح وظایف و اختیارات مدیران واحدهای سازمان به آقای مهندس اسماعیل قره داغی تفویض گردد تا جهت تصویب به جلسه هیات مدیره ارایه نمایند.

* مقرر گردید نسبت به تنظیم شکایت در مراجع قضایی از کلیه مدیران و مسوولین شهرداری شهرستان فردیس که خارج از قوانین نظام مهندسی از ارجاع کارها به سازمان نظام مهندسی ساختمان جلوگیری نموده اند صورت پذیرد.


* مصوب گردید ضمن اطلاع رسانی به مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا نسبت به درج بخشی در کارتابل مهندسان مذکور مبنی بر داشتن تمایل به دریافت پروانه مجری ذیصلاح حقیقی اقدام گردد.

*  مقرر گردید در رابطه با دستور نقشه های گروه د که 5% حق الزحمه سازمان مربوط به آنها از تاریخ    1399/07/01 به بعد در سازمان پرداخت می گردد، در صورتیکه کاربری یا تعداد واحد یا طبقات یا سطح اشغال براساس نقشه های مصوب تغییر کرده باشد گزارش شهرسازی به شهرداری منعکس گردد.


*تاییدیه های ناظرین معماری در گزارش جدولی منوط به اخذ گزارش و نظریه کارشناسی مهندسان شهرساز گردد، در ضمن حق الزحمه براساس مصوبه هیات چهار نفره استان در سال 1394 مبنا قرار می گیرد.

 فرآیند اجرایی این بند توسط مهندس کاتب پیشنهاد خواهد شد.







نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی