عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
دوشنبه 26 مهر 1400 | 15:33

کد خبر : 9400

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/05/17

تعداد بازدید : 631 بار

اهم مصوبات جلسه مورخ 1400/05/10 هیات مدیره سازمان

1400/05/17

مصوب گردید سربرگ کارهای تک ناظر که قبل از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات چهار نفره ( تک ناظر ) نسبت به ثبت ناظر اقدام نموده اند به مرجع صدور پروانه ارسال گردد


   جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز گردید:


•    نامه شماره 12965-110 مورخ 26-04-1400 شورای مرکزی در خصوص خرید کارگزاری بیمه مطرح و مقرر گردید مبلغ اعلام شده در نامه مذکور (( بیست و پنج میلیون تومان )) به حساب مذکور واریز گردد.


•    مصوب گردید سربرگ کارهای تک ناظر که قبل از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات چهار نفره ( تک ناظر ) نسبت به ثبت ناظر اقدام نموده اند به مرجع صدور پروانه ارسال گردد.


•    نامه شماره 10431-110 مورخ 06-04-1400 مطرح و مصوب گردید در صورت صدور پایانکار توسط ناظر مذکور و همچنین صدور پایانکار کلی توسط شهرداری و عدم وجود مجری برای پلاک ثبتی و همچنین عدم بدهی پلاک به سازمان ، کار از ظرفیت ناظر خارج گردد.


•    نامه شماره 14428-110 مورخ 10-05-1400 مطرح و مصوب گردید در صورت تقاضای مالک و رضایت مجری ذیصلاح پلاک ثبتی اعلام شده در نامه ، پلاک ثبتی از ظرفیت مجری ذیصلاح خارج و در ظرفیت مجری جدید جهت ارایه تضمین ثبت گردد و همچنین مجری ذیصلاح اولیه به شورای انتظامی معرفی گردد.


•    اختیار بررسی و تایید قراردادهای اجاره و ساخت دفاتر نمایندگی در کل این دوره هیات مدیره به آقای مهندس سید اکبر زنوززاده تفویض گردید.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی