عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
پنجشنبه 31 خرداد 1403 | 0:7

کد خبر : 20005

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/10/19

تعداد بازدید : 1242 بار

اهم مصوبات شصتم جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1401/10/12

1401/10/19

آیین نامه تبلیغات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز تصویب گردید

1.    با پیشنهاد مورخ 1401/10/12 کمیسیون معاملات در خصوص چاپ سررسید و طبق بند 10-26 ماده 23 نظام نامه مالی معاملاتی، با توجه به محدود بودن زمان و نیز افزایش روزانه هزینه اقلام مصرفی و چاپ ، مقرر گردید برگزاری مناقصه به صورت مناقصه محدود انجام پذیرد.

2.    به پیشنهاد مدیر محترم روابط عمومی، آیین نامه تبلیغات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز تصویب گردید و در خصوص اعضای کمیته تبلیغات (بند ب) نمایندگان هیات مدیره آقایان غفور نصیرپور و بهرنگ محمدی انتخاب شدند.


3.    مقرر گردید نحوه محاسبه مبلغ بند 3-3 قرارداد همسان به صورت مابه التفاوت تعرفه روز نسبت به زمان عقد قرارداد یا آخرین تمدید به شرح ذیل محاسبه گردد .


الف) در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت اول (که پس از گذشت 12 ماه از ثبت کار ایجاد می شود) از زمان ایجاد فیش تا اسفند ماه، این فیش بر اساس اختلاف تعرفه روز نسبت به تعرفه زمان ثبت کار مجددا محاسبه خواهد شد.


ب) در خصوص مابه التفاوت سال های بعد ( در صورتیکه پروانه همچنان اعتبار داشته باشد) به نسبت ماه های باقی مانده به 12 ماه بر اساس اختلاف تعرفه روز نسبت به سال قبل فیش ایجاد شود .کلیه فیش های پرداخت نشده طبق مصوبه فوق اصلاح گردد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی