عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 18 آذر 1402 | 15:44

کد خبر : 9077

  • تاریخ انتشار :

  • 1399/05/25

تعداد بازدید : 12989 بار

اطلاعیه/ الزامات مربوط به دوربندی و محافظت در برابر دود خروج قایم در تصرف های مسکونی

1399/05/25

الزامات راه پله، شیبراه هاو لابی آسانسور

الزامات مربوط به دوربندی  و محافظت در برابر دود خروج قایم در تصرف های مسکونی:مستند به بند 3-6-3-2-7 ورود مستقیم واحد ها به راه پله :

ورود مستقیم از واحدها به راه پله مجاز نیست مگر انکه در برخی تصرف ها و با شرایط تعیین شده مجاز دانسته شود.

بند 3-6-3-3-3 از مبحث سوم دوربندی های الزامی خروج :

راه پله های داخلی و شیبراههای داخلی خروج باید با موانع حریق دوربندی شوند دوربندی های خروج قاِیم که چهار طبقه یا بیشتر را بالاتر از تراز زمین به یکدیگر مرتبط می سازند و راه پله ها در تصرف های مخاطره  آمیز باید با ساختارهای غیر قابل سوختن دارای حداقل دو ساعت مقاومت در برابر آتش باشند. دوربندی های خروج قاِم که کمتر از چهار طبقه روی تراز زمین را به یکدیگر مرتبط می کنند باید دارای حداقل یک ساعت مقاومت در برابر آتش باشند.نیم طبقه ها در این محاسبه منظور نمی شود.دوربند خروج نباید به جز راه خروج برای هیچ هدف دیگری استفاده شود .دوربندها باید مطابق با الزامات بخش 3-8-5 (دیوارهای مانع آتش ) ساخته شوند.

تبصره ها :

دوربند پلکان در موارد زیر برای تصرف مسکونی الزامی نیست:

1-در تصرف هایی غیر از تصرف های (خ) و (د) که بار تصرف آن کمتر از 10 است و فقط یک طبقه بالاتر از سطح تخلیه خروج قراردارد.

2-پلکان های داخل واحد مسکونی تکی یا واحد خواب در تصرف (م-2) و واحد های خواب در تصرف های گروه (م-1)

3-پلکان هایی که جزو راه خروج الزامی محسوب نمی شوند در صورتی که با شرایط 3-8-6-2 مطابقت داشته باشند.

4- در تصرف هایی به جز گروه های (خ) و (د)  حداکثر 50 درصد پلکان های خروج که مرتبط کننده دوطبقه متوالی هستند را می توان بدون دوربند ساخت به شرط آنکه حداقل دو راه خروج از هر دو کف که دارای پلکان های بدون دوربند است تامین شده باشد همچنین این طبقه نباید به کف های دیگر باز شود.

5-در صورتی که پلکان های داخلی راه خروج فقط طبقات اول و دوم را مرتبط سازد و کل ساختمان نیز به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشد محدودیت 50 درصد پلکان های خروج وجود ندارد.بند 3-9-5 دوربندی های پلکان محافظت شده در برابر دود :

هر جا که در محافظت دوربندی های پلکان در برابر دود لازم باشد باید ضوابط این بخش مورد رعایت قرار گیرد دوربند محافظت شده در برابر دود لازم شامل یک فضای دوربندی شده مقاوم در برابر آتش مطابق با ضوابط 3-6-3-3-3  و 3-8-3 است که علاوه بر آن مطابق با ضوابط این بخش به وسیله یکی از روش های زیر در برابر نفوذ دود نیز محافظت شده است:


1-تامین یک بالکن تهویه شده

2-یک بالکن خارجی باز

3- ایجاد فشار مثبت

طبق بند 3-9-5-1 دسترسی به پلکان محافظت شده در برابر دود باید از طریق یک لابی یا یک بالکن خلرجی باز باشد.حداقل عرض لابی برابر با عرض مورد نیاز به آن باشد ولی در هر صورت نباید کمتر از 110 سانتی متر باشد وطول ان نیز باید حداقل 180 سانتی متر در جهت پیمایش خروج باشد.

در صورت استفاده از روش فشار مثبت نیاز به دسترسی از طریق لابی وجود ندارد در هر صورت فضای قابل تصرف (واحدهای مسکونی .تجاری.اداری ....) نباید به صورت مستقیم به پلکان باز شود .


به این معنا  که در صورت حذف لابی و استفاده از راهکار فشار مثبت برای محافطت خروج دربرابر دود می بایست از کریدور با ابعاد حداقل 110 در 180 استفاده کرد و درب واحد ها به کریدور باز شود.الزامات لابی آسانسور:

در هر طبقه هر آسانسوری که به یک کریدور دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش مطابق بند 3-6-3-2-4 باز می شود باید دارای یک لابی باشد.

لابی آسانسور رااز کریدور به وسیله دیوار جداکننده آتش و بازشوهای محافظت شده جدا نماید .لابی های آسانسور باید دارای حداقل یک راه خروج مطابق شرایط 3-6ذو سایر ضوابط این مقررات باشند.

تبصره:

در طبقه همکف خیابان تامین لابی آسانسور الزامی نیست به شرطی که تمام طبقه همکف خیابان به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشد.

برای آسانسور هایی که مطابق بند 3-8-6-2 نیاز به قرار گرفتن در دوربند شفت مقاوم در برابر آتش نداشته باشند تامین لابی الزامی نیست .

3- در ساختمانهای غیر از گرو ه های د-3 و نیز غیر از ساختمانهای بلند مرتبه در صورتی که ساختمان به طور کامل به وسیله شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد نیاز به تامین لابی اسانسور نیست.

5- لابی اسانسور برای پارکینگ های باز الزامی نیست به شرطی که اسانسور فقط به پارکینگ باز اختصاص داشته باشد .

6- برای ساختمانهای مسکونی (م-2) با حدکثر ارتفاع 23 متر از تراز زمین و بار تصرف کمتر از 40 (درهر طبقه) نیازی به پیش ورودی اختصاصی (لابی) آسانسور نیست .


برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی