با حضور رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور راهکارهای برخورد با تخلفات شهرهای گرمدره و ماهدشت بحث و بررسی شد
1401/03/11

فلسفه وجود شورای انتظامی را در وهله اول پیشگیری از تخلف و سپس برخورد با متخلفین است

ادامه مطلب
نشست کارشناسان هیات چهار نفره استان به میزبانی سازمان انجام شد
1401/03/10

نشست کارشناسان هیات چهارنفره استان برای نهایی کردن پیشنهاد ها

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کرج برگزار شد
1401/01/18

روسا و اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان های کشور در نشستی یکروزه به میزبانی البرز بندهای اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دادند

ادامه مطلب