برای اولین بار؛ دسترسی مهندسان به کلیه اطلاعات دستور نقشه های ورودی به سازمان
1401/06/23

با دستور ریاست سازمان یکی از مطالبات همواره مهندسان عضو سازمان محقق شد

ادامه مطلب
آغاز اجرای طرح ساماندهی خدمات طراحی از هشتم شهریورماه ۱۴۰۱
1401/06/03

حق الزحمه خدمات طراحی طبق الگوریتم ارائه شده در سایت سازمان به حساب طراحان واریز و بلوکه میشود

ادامه مطلب
با حضور رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور راهکارهای برخورد با تخلفات شهرهای گرمدره و ماهدشت بحث و بررسی شد
1401/03/11

فلسفه وجود شورای انتظامی را در وهله اول پیشگیری از تخلف و سپس برخورد با متخلفین است

ادامه مطلب