عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 | 23:34

کد خبر : 12499

  • تاریخ انتشار :

  • 1400/10/20

تعداد بازدید : 1476 بار

اهم مصوبات دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1400/10/18

1400/10/20

صورتجلسه کارگروه تعداد کار

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز گردید.

* مصوب گردید کارگروهی با حضور آقایان دکتر/مهندس قورچیان، افراسیابی و مجربی کرمانی در خصوص بررسی تراز و بودجه سال مالی 1400 تشکیل گردد و نسبت به ارائه گزارش در جلسه آتی هیات مدیره اقدام نمایند.


2* اختیار تصمیم گیری و هزینه کرد در خصوص اصلاحات سیستم برقی سازمان به هیات رییسه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی تفویض گردید.


* در خصوص افزایش تعداد کار طبق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مصوبه کارگروه به شرح ذیل پیشنهاد می گردد. (به اعضا)

صورتجلسه کارگروه تعداد کار – مورخ  1400/10/01


حاضرین در جلسه: آقایان مهندسین رضوانی فر-جهانی-خسروی-اسماعیلی-اسماعیلی سیکارودی-عبداللهی و خانم مهندس قدیری

پیرو نامه شماره 26618-110 مورخ  1400/08/24 در خصوص افزایش تعداد کار اعضای حقیقی که صرفاً تا پایان سال جاری می باشد در رشته های برق و مکانیک و معماری به 16 کار و عنایت به رسوب کارهای کوچک در سازمان و با توجه به تشکیل چندین جلسه توسط کارگروه مربوطه نتایج به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.


1- در رشته های برق و مکانیک مازاد و تعداد کار از 10 به 16 یعنی 6 کار جدید فقط برای نظارت کارهای با متراژ 500 مترمربع و کمتر می باشد.

2- در رشته معماری مازاد تعداد کار از 10 به 16 یعنی 6 کار جدید فقط برای طراحی کارهای با متراژ 100 مترمربع و کمتر می باشد.

3- در رشته های برق و مکانیک و معماری از تاریخ  1400/11/18 تا اطلاع ثانوی در صورت باقی ماندن کارهای با متراژ کمتر از 500 متر مربع، مهندسان ناظر پایه های 2 و 3 موظف به ثبت حداقل یک کار با متراژ 500 مترمربع یا کمتر و آپلود برگه نظارت بوده و سپس کار دلخواه در سامانه ارجاع قابل انتخاب کردن می باشد.

4- لازم به ذکر است کارهای زیر 500 مترمربع کار حراجی حساب می شود.

لازم به ذکر می باشد موضوع فوق تا پایان سال اعتبار دارد.


* به هیات رییسه اختیار خرید نرم افزار جامع مالی و اداری بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی تفویض گردید.


* مصوب گردید کمیته ای با حضور آقایان مهندس خسروی، نصیرپور، رضوانی فر، محمدی و سرکار خانم قدیری و همچنین نمایندگان انجمن های مربوطه در خصوص ساماندهی خدمات طراحی تشکیل و نتیجه ظرف مدت 20 روز جهت تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه گردد.


* مصوب گردید آقای مهندس داریوش خسروی به افراد کمیته انرژی اضافه می گردند.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی