عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
سه شنبه 18 مرداد 1401 | 9:51

کد خبر : 14707

  • تاریخ انتشار :

  • 1401/04/08

تعداد بازدید : 1329 بار

اهم مصوبات سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم مورخ 1401/04/04

1401/04/08

در خصوص درخواست تعدادی از مهندسان عضو سازمان مبنی بر جعل مهر و امضای ایشان در منطقه گرمدره مصوب گردید به موجب ماده 27 آیین دادرسی کیفری چون سازمان از وقوع جرم در حوزه کاری مطلع گردیده، نسبت به ارایه گزارش به دادستان محترم شهر اقدام لازم صورت پذیرد

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سخنان ریاست سازمان آغاز گردید:


1- مقرر گردید مشاور اقتصادی جهت سازمان انتخاب گردد.


2- درخواست تعدادی از مهندسان عضو سازمان مبنی بر اینکه مهر و امضای آنان در برخی پرونده های شهرسازی شهرداری گرمدره مورد جعل و استفاده سند مجعول قرار گرفته است مطرح و مقرر گردید:


- با توجه به اینکه جعل و استفاده از سند مذکور قائم به شخص مهندس عضو می باشد لذا با ملحوظ قرار دادن اصل ذینفعی، سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی تواند مستقیما در دادسرا اعلام جرم نماید، لیکن مصوب گردید به موجب ماده 27 آیین دادرسی کیفری چون از وقوع جرم در حوزه کاری مطلع گردیده نسبت به ارایه گزارش به دادستان محترم شهر اقدام لازم صورت پذیرد.


- با توجه به بندهای 5-7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 73 آیین نامه اجرایی مصوب گردید نسبت به تعرفه وکیل دادگستری به نامبردگان با هزینه سازمان اقدام گردد.

همچنین در جهت احقاق حقوق اعضای محترم سازمان، موضوع جعل و تشکیل پرونده های قضایی از طریق مشاور مالیاتی سازمان به حوزه مربوطه اداره مالیاتی اعلام شود.


3- مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع در دریافت مبالغ ما به التفاوت حق الزحمه خدمات نظارت، قبض مبالغ پرداختی به تفکیک نظارت ها حاوی شناسه و قبض و پرداخت در کارتابل ناظر و مالک به شماره حساب بانک تجارت مهندسان ایجاد و امکان پیگیری ناظران از مالکان مقدور گردد.

سازمان نیز در زمان مراجعه مالکان به سازمان قبل از ارایه خدمات، پرداخت این قبوض را بررسی خواهد کرد.


نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی