عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
شنبه 18 آذر 1402 | 15:3

فراخوان و انتشار دستور العمل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ساز روستایی

1401/06/29

قابل توجه مهندسان و کاردانان متقاضی نظارت و طراحی روستایی
جهت مشاهده دستور العمل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ساز روستایی لطفا کلیک نماییید


علاقمندان جهت ثبت نام به کارتابل مهندسی خود مراجعه کنند

برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی