عضویت آموزش کنترل و ترویج خدمات مهندسی گاز و آبفا ارتباط با بازرسان ارتباط با ریاست آمار آنلاین

  • به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزخوش آمدید.
  • شماره سامانه پیام کوتاه سازمان: 30008356
  • پست الکترونیک: info@alborz-nezam.ir
چهارشنبه 7 مهر 1400 | 6:49

کد خبر : 2194

  • تاریخ انتشار :

  • 1396/04/13

تعداد بازدید : 13948 بار

اعلام نتایج آزمون دوره های ارتقاء پایه بهار سال 96 – جهاد دانشگاهی استان البرز

1396/04/13

ندارد

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)   (کد 6-811 ) – مهندس پیمان ابراهیمی  – مورخ  05/03/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)   (کد 5-811 ) – مهندس حمید ایرانمنش– مورخ  04/03/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه اول کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره بکارگیری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنمای طراحی در معماری   (کد 111 ) – مهندس دهبان  – مورخ  12/03/96- نظارت و طراحی 3به2  - گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره اصول و کنترل بازرسی ، تحویل و مدیریت و...    (کد 415 ) – مهندس مجید علیزاده  – مورخ  08/03/96- نظارت و طراحی  3به2 - گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره  بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانهای 2    (کد 516 ) – مهندس مسعود عمرانی بید  – مورخ  05/03/96- نظارت و طراحی  2به1 - گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره  نکات اجرایی سازه های فولادی و بتن مسلح 1  (کد 3-811 ) – مهندس بهبود مرتضوی  – مورخ  05/03/96- اجرا ورودبه حرفه -  گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نظارت بر تاسیسات برقی کلیه اماکن   – مهندسان صدری و سلیمی– مورخ  08/03/96- رشته برق  - گروه سوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره مصالح و فناوریهای نوین ساخت    (کد 314 ) – مهندس محمد اسکندری  – مورخ  05/03/96- نظارت  3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره قالب بندی و قالب برداری     (کد 313 ) – مهندس مهدی آخوندی   – مورخ  01/03/96- نظارت  3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره  چیلر و برج های خنک کننده   (کد 419 ) – مهندس رحمت اله یوسفی   – مورخ  05/03/96- نظارت و طراحی  2به1- گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی     (کد 612 ) – مهندس رضا یگانه عزیزی– مورخ  05/03/96- نظارت وطراحی 2 به 1 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان  (کد 112 ) – مهندس حسین کاشیها   – مورخ  05/03/96- نظارت و طراحی  3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان  (کد 113 ) – مهندس سعید شهریان   – مورخ  01/03/96- نظارت و طراحی  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان      (کد 413 ) – مهندس مرتضی صالح   – مورخ  01/03/96- نظارت و طراحی  3به2 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری     (کد 815 ) – مهندس علی مسعود انواری   – مورخ  01/03/96- اجرا 2 به 1 و 3 به 2  - گروه اول کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه مصالح بنایی،دیوارچینی و استانداردهای مربوطه (کد 4-811 ) – مهندس دهبان  – مورخ  28/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه مصالح بنایی،دیوارچینی و استانداردهای مربوطه (کد 4-811 ) – مهندس جم نژاد  – مورخ  28/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره روشهای تهویه سرد و گرم با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضای پرجمعیت   (کد 422 ) – مهندس ابراهیمی  – مورخ  29/02/96- نظارت و طراحی 2به1 - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات برقی ساختمانهای پرجمعیت   (کد 517 ) – مهندس حمید  ایرانمنش  – مورخ  01/03/96- نظارت و طراحی 2به1 - گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(1)   (کد 6-811 ) – مهندس پیمان ابراهیمی  – مورخ  13/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نظارت بر تاسیسات برقی کلیه اماکن   – مهندسان صدری و سلیمی– مورخ  18/02/96- رشته برق  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای فولادی   (کد 811 ) – دکتر محمودی صاحبی  – مورخ  18/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان   (کد 813 ) – دکتر غفارپورجهرمی  – مورخ  18/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات گرمایی،سرمایی،تهویه مطبوع   (کد 411 ) – مهندس پیمان ابراهیمی  – مورخ  18/02/96- نظارت و طراحی 3به2  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره آسانسور و پله برقی  (کد 511 ) – مهندس فصیحی  – مورخ  18/02/96- نظارت و طراحی 3به2  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه و تفاوت آن با ساختمانهای معمولی   (کد 421 ) – مهندس صالح  – مورخ  18/02/96- نظارت و طراحی 2به1 - گروه اول کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره نظارت بر تاسیسات برقی کلیه اماکن – مهندسان منصور صدری و بهراد سلیمی   – مورخ  11/02/96- رشته برق  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و پی های سطحی (کد 2-811 ) – کوروش مهندس غفاری  – مورخ  15/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی سازه های فولادی و بتنی (1) (کد 3-811 ) – مهندس محمود میناوند چال – مورخ  15/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره تدابیرلازم در صرفه جویی مصرف انرژی (2)  (کد 417 ) – مهندس امین نیک الهام – مورخ  11/02/96- مکانیک 2به1  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای بتنی  (کد 812 ) – مهندس مهدی آخوندی – مورخ  11/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی نماسازی و نازک کاری  (کد 812 ) – مهندس علی مسعود انواری  – مورخ  11/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه دوم کلیک نمایید


جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(1)   (کد 5-811 ) – مهندس عمرانی بید  – مورخ  06/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار.ومسائل اولیه کارگاهی   (کد 1-811 ) – مهندس عطا نیک الهام  – مورخ  08/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه دوم کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و پی های سطحی   (کد 2-811 ) – مهندس کوروش غفاری– مورخ  08/02/96- اجرا ورودبه حرفه  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای فولادی   (کد 811 ) – دکتر موسی محمودی صاحبی – مورخ  03/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه اول کلیک نمایید
جهت مشاهده نمرات پایان دوره اجرای ساختمانهای بتنی   (کد 812 ) – مهندس حمیدرضا  فرشچی – مورخ  03/02/96- اجرا 3به2 و 2به1  - گروه دوم کلیک نمایید

جهت مشاهده نمرات پایان دوره آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسایل اولیه کارگاهی   (کد 1-811 ) – مهندس عطا نیک الهام  – مورخ 96/02/01- اجرا ورود به حرفه  - گروه اول کلیک نمایید

برچسب ها

نشریه نیارش

آب و هوا

همایش ها

اوقات شرعی